Mötesplats Ungdom: Frösåkersvallen
Mötesplats MTB / LVG : Pålkällan

Mekarskola

Ställ in din cykel

Viktigast regeln är:

Din cykel ska kännas bekväm!

Det finns inte någon enkel regel som talar om exakt hur din cykel ska vara inställd. Det är något du själv måste ta reda på!

Däremot finns det mycket skrivet på internet och böcker om detta. Oftast är det samma tumregler som upprepas av alla.

Tumreglerna ger bara ungefärliga värden! Det inställningar som passar dig, kan skilja sig flera centimeter från de rekommenderade värden. Om du cyklar i flera timmar, betyder dessa små skillnader mycket.

Trotts att jag själv har hållit på med motionscykling i många år, tycker jag det är svårt med inställning av cykeln. Som jag skriver ovan, finns det mycket “regler”, som bara är ungefärliga. Värden som man kan utgå i från, om man inte vet bättre. Om man exempelvis får med ont i nacken, kan det påverkas av nästan vilken inställning som helst!

 

Storlek

På internet finns webbplaster där du kan beräkna storleken på en cykel.

Kom ihåg att inget datorprogram kan beräkna exakta mått på en cykel som passar dig! De beräknade måtten är lika för alla med samma kroppsuppbyggnad. Det stämmer inte praktiken, då varje person har sina egna unika inställningar.

Exempel på webbplaster med beräkningsprogram:

Bill Boston on Bicycle Design and FitBikeFitFit calculator

Val av vevarmar

Längden på vevarmarna påverkar inställning av cykeln. Om du ska göra en noggran inställning, bör du därför kontrollera längden på vevarmarna.

För det flesta motionärer betyder vevarmslängden mycket lite. Om du har en cykel som för övrigt har rätt storlek, brukar även vevarmarna ha ungefär rätt storlek.

Hur långa de ska vara, är inte helt klart. En rekommendation är att längden ska vara 18,5% av avståndet från toppen av lårbenet till golvet.

Gör så här:

Ställ dig rakt uppPlacera en tumstock längs sidan av ditt ena benKänn med tummen var toppen på höftbenet är. Följ med tummen längs sidan av höften nedåt ca 10cm, tills du känner ett benutskott. Om du lyfter på knäet, flyttas benutskottet bakåt. Det är toppen av lårbenetMät avståndet från toppen av lårbenet till golvetMultiplicera avståndet med 0,185

Exempel: 95cm x 0,185 = 17,58cm. Närmast standarmått är 175mm.

Sadel

Sadellutning

Viktigaste regeln är: Sadeln ska var vågrätt!

Egentligen är det punkterna där man sittknölarna är placerade, som ska vara vågräta. Moderna sadlar kan ha en “vågig” yta, så det kan var svårt att avgöra om sittpunkterna är vågräta eller inte.

Om sadeln lutar nedåt, kommer kroppen att glida nedåt. Det gör att du måste hålla emot med armarna, vilket kan leda till problem i armar och nacke.

Om sadeln pekar uppåt, kan den trycka för hårt för på underlivet, vilket kan leda till att du får ont och skavsår.

Om du har svårt att avgöra om sadeln är vågrät eller inte, kan ibland du använda metallstängerna under sadeln användas som måttstock. Det är dock inte säkert att dessa heller är vågräta, när sittpunkterna är vågräta.

Om inget annat hjälper, får du göra inställningen med ögonmått och sedan känna efter hur det känns.

Om du får problem med värk eller skavsår mellan benen, kan du prova att ställa sadelspetsen lite nedåt. Om du har stora problem med sadeln, bör du prova med en annan modell.

Det är också viktigt med rätt bredd på sadeln.

Sadelhöjd

Sadeln ska vara inställd så högt som möjligt, men inte för högt.

Om sadeln är för högt ställd, kan det ge smärtor på baksidan av vader och knän.

Om sadeln är för lågt ställd, kan det ge ont i knäna eller ovanpå låren.

Sadelhöjden beror också på hur du cyklar. Exempelvis om du trycker ned hälen, eller om du håller foten mera vågrätt.

Inställning av sadelhöjd

Tag på cykelskor och sätt dig på cykelnLåt ena benet hänga löst på ena sidanPlacera vevarmen i sitt nedersta läge på samma sidaHåll höften så att den inte lutar åt någon sidaJustera sadelhöjden så att hälen precis nuddar trampans översida.Kontrollera också andra benet. Om du får olika inställningar för höger och vänster ben, välj ett medelvärde

Finjustering av sadelhöjden

Cykla några kilometerOm du gungar med höften i höjdled eller måste sträcka på benet i nedersta läget, är sadeln för högt. Sänk den med 1 cm och prova igenOm sadeln inte känns för hög, höj den med 1 cm och prova igenNär du har hittat en inställning som känns bra efter en kortare tur, prova samma inställning under några veckorOm du senare behöver göra ändringar, gör små justeringar (högst 5mm). Prova sedan igen i någon vecka.

En del har olika längd på sina ben. Om inställningen skiljer mycket mellan höger och vänster ben, bör du kanske skaffa inlägg i skorna. Du kan också prova att välja en annan längd på ena vevarmen eller att höja fästet för klossen på ena sidan.

Sadelns längdposition

För att få ett litet luftmotstånd, ska överkroppen hållas lågt. En låg position på överkroppen, gör att sadeln måste skjutas bakåt. Du kan prova det själv genom att stå framför en spegel. Ju längre ner du lutar överkroppen, desto längre bakåt kommer baken.

Om du har sadeln för långt fram, blir det för mycket tyngd på armar och axlar.

När sadeln är rätt inställd, ska du kunna hålla upp överkroppen med rygg- och magmusklerna. Armarna och händerna ska bara vila lätt på styret.

Inställning beror därför också på hur stark du är i rygg och mage. När du får ökade krafter, kan du behöva göra om inställningen.

Inställning av sadelns längdposition

Sitt på cykeln med båda bena på pedalerna. Låt någon annan hålla i cykeln eller luta dig mot en väggHåll båda händerna uppe på styretLyft samtidigt på båda händernaOm det känns som att du ska falla framåt, har du sadeln för långt framSkjut sadeln bakåt tills du kan släppa styret

Om du inte kan ställa sadeln tillräckligt långt bak, kan du prova att byta sadel. Längden på “rälsen” under sadeln är olika långa, på olika fabrikat.

Om du inte hittar någon sadel, som kan ställas tillräckligt långt bak, kan det bero på att du har en cykelram med fel storlek.

När du justerar sadelpositionen, så ändras avståndet något mellan sadel och trampor. Om du flyttar fram sadeln framåt, blir avståndet kortare och vise versa. Kontrollera därför sadelhöjden efter en ändring av sadelpositionen.

Ställa in knä över pedalaxeln

Ibland sägs det att fronten på knäet ska vara över pedalaxeln, när vevarmen är ställd horisontell.

Vid en sådan inställning tar man inte hänsyn till kroppens position i förhållande till cykeln.

Exempel:Två cyklister är lika långa. Den enes knän är 1 cm lägre än den andres. Dvs. lårbenen är 1 cm längre och vadben är 1 cm kortare. För övrigt väger de lika och båda har lika långa armar.

Om man ställer in sadeln med “knä-över-pedalaxel-metoden”, kommer cyklisten med de längre låren, att ha sin sadel ungefär en centimeter längre bak, än den andre. Det betyder också att cyklisten med de kortare låren, har kroppen längre fram och måste ta upp mer vikt med sina armar. Hans tyngdpunkt i förhållande till cykeln, är en annan jämfört, med den andre.

Det viktigaste är kroppens position i längdled i förhållande till cykeln. Med rätt position har man också en bra balans på cykeln.

Läs gärna följande artikel: The Myth of K.O.P.S.

Styret

Ju närmare och högre styret är, desto mer en upprätt bekväm sittställning. Det flesta motionärer tycker att det här är viktigt.Ju längre lägre och längre fram, desto bättre kraft vid fartökning, desto lägre luftmotstånd och desto bättre kontroll vid hög fart. De flesta elitcyklister tycker det här är viktigt

Avstånd till styret

Det finns inget exakt mått på bästa avståndet till styret.

Som motionscyklist är det viktigt att det känns bekvämt.

Samtidigt bör du inte ha styret onödigt närma dig. Det gör att överkroppen hålls högre upp och luftmotståndet ökar.

Om styret är för långt fram, får du sträcka på kroppen, vilket kan kännas obekvämt.

Avståndet till styret ändras genom att byta styrstammen.

Modern stryrstam:

styrstamm

Ställa in avståndet till styret

Du kan få ett utgångsvärde på följande sätt:

Placera en underarm mellan sadelspetsen och styretSe till att baksidan av armbågen är mot sadelspetsenHåll fingerarna sträckta framåt mot styretLångfingrets spets ska nu nudda styret.

En del anser att avstånd ska vara ännu längre än vad ovanstående metod ger. Du måste själv avgöra och känna efter hur långt avstånd du vill ha.

Testa inställning

Om du har bockstyre kan du testa inställningen på följande sätt:

Greppa styret längst fram i bockarna, så att du når bromshandtagenSjunk ner med överkroppen så att underarmarna är horisontelltDet ska nu vara ungefär 90 grader mellan överarm och underarm

Höjdinställning av styret

Gaffelrör utan gänga

På moderna cyklar är gaffelröret slätt, utan någon gänga. Gaffelröret sticks upp genom styrlagren, som ligger löst kring röret. Längst upp på gaffelröret är styrstammen fastskruvad. Styrstammen håller gaffelröret på plats i höjdled, samtidigt som det är ett fäste för styret.

För att ställa in styrets höjd, sågar man av gaffelröret till önskad längd. Höjden kan därefter bara justeras nedåt, genom att såga av ytterligare en bit!

Det går dock att höja styret något efteråt. Vinklarna på hålen för styre och gaffelrör, på styrstammen, är något olika i förhållande till styrstammens kropp. Genom att vända på styrstammen (så att styre och gaffelrör byter plats), går det att höja styret någon centimeter. Förutsatt att styrstammen inte var vänd till det högsta läget, när gaffelröret sågades av.

Justerbar sadelstyrstam. Det finns styrstammar med en vikbar led mitt på. Dessa kan vinklas uppåt eller nedåt, vilket gör att höjden på styret kan justeras något.

Gaffelrör utan gänga och med vikbar sadelstam:

sadelstamp

Gaffelrör med gänga

På äldre cyklar är styrstammen en förlängning av framgaffeln.

Styrstammen skjuts ned i det gängade gaffelröret och låses fast i gaffelröret med en centrumskruv.

Sheldon Brown:HeadsetWikipedia: Headset