Mötesplats Ungdom: Frösåkersvallen
Mötesplats MTB / LVG : Pålkällan

Historia – CKStabil

CKStabil

Namnet CK Stabil kommer från STABIL, namnet på cykeln som tillverkades i G. Janssons mekaniska verkstad. Det ursprungliga huset finns fortfarande i den numera utbyggda huskroppen.

När verksamheten utökades till att omfatta byggande av bilar, ändrades namnet STABIL till BILSTA, ett namn som blev vida känt i Roslagen. Där byggdes även motorcyklar och , som bilden visar trehjuliga motorcyklar med sidovagn.

 

Märkena nedan ska ha suttit på cyklarna som tillverkades.

 

Klubben har försökt fått tag i en cykel utan resultat.

Är det någon som vet var en Stabil-cykel eller delar av en cykel kan finnas så kontakta gärna någon i styrelsen.