Mötesplats Ungdom: Frösåkersvallen
Mötesplats MTB / LVG : Pålkällan

Träning

//www.ckstabil.se/v2/wp-content/uploads/2017/10/21015757_200126047192275_4060088861496336339_o.jpg

MTB

Prova att cykla mountainbike med CK Stabil. Vill du cykla på skogsvägar och enkla stigar? Här har du chansen att testa en kul och effektiv motionsform i sällskap med andra.

För att få möjligheten att komplettera sin cykelträning, lera ner sig eller helt enkelt om man gillar MTB så har vi även en sektion för mountainbike.

Det finns många fina, trevliga samt tekniska stigar och slingor  i Östhammars kommun och runt om i Uppland  vilket gör att det alltid finns något som passar. Därför har vi även flera olika startplatser för våra MTB-rundor.

MTB

Beroendes på vilken slinga som körs så är det inte nödvändigt att ha en dämpad mountainbike. Vissa av våra turer fixar du även lätt på en cyclocross (cx), du behöver heller inte fulldämpat (om du själv inte vill).

MTB träning samling Östhammar Pålkällan

Tisdag: 18:30 ca 1,5 h

Torsdag: 18:30 ca 1,5 h

Söndag: 09:00 ca 3 h

 

Cykling i naturen enligt Naturvårdsverket

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla

Över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda,får du inte cykla.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markernaundvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarkeranpassa körsätt efter underlaggrovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken.

Kommun och polis kan reglera

Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder.  Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket “Cykelåkning förbjuden” visar var du inte får cykla.

Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Eldrivna cyklar, rullstolar och permobiler

Allemansrätten gäller alla. Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, eller en permobil, eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den. Däremot gäller allemansrätten inte motordrivna cyklar och andra motordrivna fordon.

Elrullstolar och permobiler

Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar lättare känslig mark än vad vandring till fots gör. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.

Fyrhjulingar och andra terrängfordon

Den som behöver till exempel en 4-hjuling, för att komma ut, måste ha dispens från terrängkörningslagen. Ansök om dispens hos länsstyrelsen. De behöver en kopia av ett läkarutlåtande för att behandla dispensen, med angivande av de särskilda skäl som åberopas för körningen.

Olika typer av motordrivna cyklar

Allemansrätten ger oss en möjlighet att ta oss fram på många olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att man inte använder ett fordon med motor.Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen, där går det däremot bra att åka med vanlig cykel.

//www.ckstabil.se/v2/wp-content/uploads/2018/01/19264582_179466369258243_8281087388837684160_o.jpg

Träning Race

Oavsett om huvudsyftet med träningen är att tävla, köra motionslopp, god hälsa, gemenskap eller varför inte allihopa samtidigt, är det flesta träningsmetoderna detsamma. Alla som vill utvecklas i cykel kör distans, snabbdistans, lite fartintervaller, teknik och så vidare.

Vad är då specifik för tävlingsträningen?

Det som utmärker tävlingsträning hänger ihop med deras kravprofil:
Tävlingar har, förutom glädje, gemenskap osv, som mål att vara först över mållinjen och kora en vinnare. Det innebär rent fysiskt att man måste öva upp sin förmåga att cykla fort, gärna under lång tid för att vara konkurrenskraftig.
Att köra linjelopp/gp innebär varierande farter pga taktik. Ibland går det långsamt och ibland oerhört fort. Träningen utformas så att man klarar av dels, högt tempo länge och tempoväxlingar, men den ska också öka förmågan att under kortare stunder köra fortare än det aeroba systemet klarar av, d.v.s. över sin mjölksyratröskel. Med rätt träning klarar musklerna det utan att benen stumnar.
Man måste dessutom öva upp förmågan till snabb återhämtning så att man vid flertalet tillfällen kan följa med i ett högt uppskruvat och ryckigt tempo.Vid tempolopp är kravprofilen något annorlunda. Här avgörs tävlingarna utifrån vem som har högst fart kring mjölksyratröskeln. Är tempoloppet kort har man råd att köra strax över tröskeln, d.v.s. den anaerob förmåga blir något viktigare, medan långa tempo hamnar strax under eller på den anaeroba tröskeln/AT. Oavsett distans handlar tempo om att kunna disponera sina krafter så jämnt som möjligt och på förmågan att sitta aerodynamiskt med bibehållen kraft i pedalerna (en del förlorar mycket kraft i tempoposition).Ju backigare banprofil desto viktigare blir den tävlandes vikt i relation till hans fysiska förmåga. Man brukar tala om Watt/kg eller max syreupptag/kg. Detta är av mindre vikt i Sverige, men det finns ett fåtal tävlingar där vikten kan ha en avgörande roll.Hur tränar man upp dessa kvaliteter?Tävlingsträning handlar inte bara om stenhård lagtempoträning. Man kör mycket distans, snabbdistans och styrkeintervaller också. Det mest utmärkande för de som ska tävla är dock följande:Förmågan att cykla fort under längre tid, s.k. fartuthållighet. Det handlar då om olika former av intervaller kring sin anaeroba tröskel, både själv, i par och genom olika former av lagtempo.Den anaeroba förmågan att stundtals tåla mycket mjölksyra (laktat) tränas genom korta intervaller med maximal intensitet.Förmågan att attackera, rycka och spurta tränas genom olika former av igång-drag och spurter.Träning med hög eller maximal intensitet är inte aktuell inte i någon större utsträckning förrän våren och säsongen börjar närma sig.Till detta läggs också taktik och teknikTaktik i form lagtänkande och individtänkande, vem ska vi köra för idag? vem ska försöka vara med i tidig utbrytning? vem ska avvakta? vilka motståndare måste vi hålla extra koll på? ska vi hjälpa till med dragjobbet? när är det lämpligt att attackera? när är det bäst att avvakta? när ska jag dra igång spurten? hur mycket ska jag dra i utbrytningen?Teknik i form utav tempoträning för att lära sig gå ut i rätt tempo och hålla jämnt fart, kurvteknik inför GP-lopp, hur ska man ligga i kantvind? hur långa förningar ska man göra? åt vilket håll ska jag slå? bästa position inför en spurt? vilken utväxling ska jag inför en spurt eller en brant backe?

Följande hastighetsgrupper har vi:

23-gruppen: 20-25 km/h

26-gruppen: 25-27 km/h

29-gruppen: ca 29 km/h


Hastigheterna avser ungefärlig snittfart på rundan

 

Tävlingslicenser

Vilka behöver tävlingslicenser?

Vill man tävla på nationell nivå där det inte finns några sport eller nybörjarklasser måste man inneha en licens. I licensavgiften ingår även en försäkring, försäkringen täcker även vissa skador som kan uppkommit vid träning.
Vill tävla vid t.ex. de serietävlingar som arrangeras av olika cykelklubbar i Göteborgstrakten är det inte nödvändigt med en licens. Dock krävs minimum en engångslicens som gäller endast för det tillfället. Baslicensen kostar bara marginellt mer och gäller hela året, så denna är att föredra.

 

Mer Information

Information från SCFSvenska Cykelförbundets Tävlingskalender